Abdoulaye Ndiaye

Abdoulaye Ndiaye

Consultant en relations internationales, Ndiaye consulting
 

En poste chez Ndiaye consulting

Parcours

Consultant en relations internationales

Chez Ndiaye consulting

De février 2015 à aujourd'hui